Màn iPhone Bể Kính

MÀN HÌNH

Apple Màn Bể Kính Màn Ép Kính
iPhone 5 180 300
iPhone 5S 150 200
iPhone 6G 250 300
iPhone 6GS 280 400
iPhone 6P 600 700
iPhone 6SP 700 850
iPhone 7G 400 600
iPhone 7P 800 1000
iPhone 8G 650 900
iPhone 8P 1000 1150
iPhone X 3300 4100
iPhone XR 2300 3000
iPhone XS 3500 4200
iPhone XS MAX 5500 6500