Màn iPhone Bể Kính

MÀN HÌNH

Apple Màn Bể Kính Màn Ép Kính
iPhone 5 200 300
iPhone 5S 150 250
iPhone 6G 250 350
iPhone 6GS 300 450
iPhone 6P 600 750
iPhone 6SP 700 850
iPhone 7G 450 650
iPhone 7P 850 1200
iPhone 8G 700 900
iPhone 8P 1100 1350
iPhone X 3500 4200
iPhone XR 2500 3500
iPhone XS 3700 4400
iPhone XS MAX 5800 6700