Apple

TÊN SẢN PHẨM

DUNG LƯỢNG

TÌNH TRẠNG

ĐƠN GIÁ

GHI CHÚ

 IPHONE 5

 16 

 97% 98%

 1.500

 

 IPHONE 5S

 16

 97% 98%

 2.000

 

 IPHONE 6

 16

 98%

 3.200

 

 IPHONE 6S

 16

 98%

 4.300

 

 IPHONE 6PLUS

 16

 98%

 4.500

 

 IPHONE 6SPLUS

 16

 98%

 6.500

 

 IPHONE 7

 32

 99%

 7.100

 

 IPHONE 7PLUS

 32

 99%

 8.700

 

 IPHONE 8

 64

 99%

 9.500

 

 IPHONE 8PLUS

 64

 99%

 12.000

 

 IPHONE X

 64

 99%

 15.000

 

 IPHONE XR

 64GB 1 sim

 100%

 18.500

 

 IPHONE XS

 64GB 1 sim

 100%

 23.500

 

 IPHONE XS MAX

 64GB 1 sim

 100%

 26.600