iPad

iPad

Ép Kính

ÉP Cảm

Thay Màn Hình

iPad 2,3,4

 

300

1000

Mini 1,2,3

 

350

1100

Mini 4

600

800

1900

Mini 5

600

1600

2300

Air 1

 

350

1200

Air 2

500

700

2500

Air 3 10.5 ( 2019 )

800

1200

3800

iPad Gen 5

 

500

1500

iPad Gen 6

 

600

1200

iPad Gen 7 ( 2019 )

 

1500

4000

iPad Pro 9.7 ( 2016 )

600

800

2700

iPad Pro 12.9 ( 2015 )

800

1300

3500

iPad Pro 10.5 ( 2017 )

700

1100

3600

iPad Pro 2 12.9 ( 2017 )

1500

3500

6000

iPad Pro 3 (11.in) ( khg home )

1500

3900

7500

iPad Pro 3 (12.9in) ( khg home )

1500

3900

7500

iPad Pro 4 (11.in)

 

 

 

iPad Pro 4 (12.9in)

 

 

 

 iPad Thay Pin

Giá

 

 

iPad 2,3,4

350

 

 

Mini 1,2,3

350

 

 

Mini 4

500

 

 

Mini 5

350

 

 

Air 1

400

 

 

Air 2

350

 

 

Air 3 10.5 ( 2019 )

800

 

 

iPad Gen 5

700

 

 

iPad Gen 6

700

 

 

iPad Gen 7 ( 2019 )

700

 

 

iPad Pro 9.7 ( 2016 )

700

 

 

iPad Pro 12.9 ( 2015 )

1200

 

 

iPad Pro 10.5 ( 2017 )

700

 

 

iPad Pro 2 12.9 ( 2017 )

1200

 

 

iPad Pro 3 (11.in) ( khg home )

1500

 

 

iPad Pro 3 (12.9in) ( khg home )

2000

 

 

iPad Pro 4 (11.in)

 

 

 

iPad Pro 4 (12.9in)

 

 

 

iPad Thay Vỏ

Giá

 

 

iPad 2,3,4

700

 

 

Mini 1,2,3

800

 

 

Mini 4

1200

 

 

Mini 5

 

 

 

Air 1

900

 

 

Air 2

1100

 

 

Air 3 10.5 ( 2019 )

 

 

 

iPad Gen 5

2500

 

 

iPad Gen 6

2500

 

 

iPad Gen 7 ( 2019 )

 

 

 

iPad Pro 9.7 ( 2016 )

2500

 

 

iPad Pro 12.9 ( 2015 )

3500

 

 

iPad Pro 10.5 ( 2017 )

2500

 

 

iPad Pro 2 12.9 ( 2017 )

3500

 

 

iPad Pro 3 (11.in) ( khg home )

 

 

 

iPad Pro 3 (12.9in) ( khg home )

 

 

 

iPad Pro 4 (11.in)

 

 

 

iPad Pro 4 (12.9in)