Linh Kiện Ép Kính

KÍNH LIỀN GON

 

iPhone 5

17

iPhone 5S

17

iPhone 6

25

iPhone 6S

27

iPhone 6+

29

iPhone 6S+

29

iPhone 7

32

iPhone 7+

35

iPhone 8

32

iPhone 8+

35

iPhone X

45

iPhone XR ( Liền Gon )

65

iPhone XS

45

iPhone XSM

55

iPhone 11 ( Liền Gon )

65

iPhone 11 Pro

60

iPhone 11 Pro Max

70

iPhone 12 Mini

110

iPhone 12

130

iPhone 12 Pro

130

iPhone 12 Pro Max

150

 

 

Cảm Ứng X ( Zin Hàn )

220

Cảm Ứng XS ( Zin Hàn )

250

Cảm Ứng XR

320

Cảm Ứng XSM ( Zin Hàn )

280

Cảm Ứng 11

350

Cảm Ứng 11 pro

370

Cảm Ứng 11 Pro Max

390

Cảm Ứng 12

430

Cảm Ứng 12 Pro

430

 

 

Gon X

40

Gon XS

40

Gon XSM

45

Gon 11 Pro

45

Gon 11 Pro Max

55

Gon 12 Mini

110

Gon 12

170

Gon 12 Pro

170

Gon 12 Pro Max

190

 

 

Kính Lưng 8 ( Có Kính Cam )

35

Kính Lưng 8P ( Có Kính Cam )

35

Kính Lưng X,XS ( không cắt Vòng Cam )

50

Kính Lưng XR ( Không Cắt Vòng Cam )

50

Kính Lưng XSM ( Không Cắt Vòng Cam )

55

Kính Lưng 11

60

Kính Lưng 11 Pro

130

KÍnh Lưng 11 Pro Max

150

Kính Lưng 12 Mini

230

Kính Lưng 12

250

Kính Lưng 12 Pro

250

Kính Lưng 12 Pro Max

270

 

 

Keo OCA

 

iPhone 5

5

iPhone 6

6

iPhone 6P

7

iPhone X , XS , 11Pro

11

iPhone XSM, 11Promax

12

iPhone XR , 11

10

iPhone 12 Mini

10

iPhone 12 , 12 Pro

15

iPhone 12 Pro Max

15

Keo 8in

22

Keo 10in

35

Keo 10.5 in

35

 

 

Fim iPhone

 

fim trước 5

5

fim trước 6

8

fim trước 6P

10

fim trước XR , 11

14

 

 

fim sau 5

6

fim sau 6

9

fim sau 6P

12

fim sau XR , 11

19

 

 

Phản Quang iPhone

 

iPhone 5,5S

18

iPhone 6

32

iPhone 6+

39

iPhone 6S 3D zin

49

iPhone 6S+ 3D

56

iPhone 7 3D

56

iPhone 7+ 3D

65

iPhone 8 3D

56

iPhone 8+ 3D

65

iPhone XR , 11

80