Linh Kiện Huawei

Kính Huawei

SL 1

SL >5

SL >20

Kính Nova 2

30

22

17

Kính Nova 3

20

16

13

Kính Nova 3i

20

16

13

Kính V9

30

22

17

Kính V10

20

16

13

Kính V20/NOVA 4

30

22

17

Kính Y7 Prime

20

16

13

Kính Y9 2019

20

16

13

Kính P8

30

22

17

Kính P9/L19/L29

30

22

17

Kính P9 Lite

30

22

17

Kính P20

30

22

17

Kính P20 Pro

30

22

17

Kính P30 Lite

20

16

13

Kính P30 Pro

120

105

90

Kính Mate 7

30

22

17

Kính Mate 8

30

22

17

Kính Mate 9

30

22

17

Kính Mate 10

30

22

17

Kính Mate 20

30

22

17

Cảm Nova 3E

80

60

49

Cảm GR5 (2015) L21

80

60

49

Cảm GR5 mini L31

80

60

49

Cảm G7 Plus/G8 RIO-L01

70

50

39

Cảm Y6 Prime/Y6 PRO

80

60

49

Cảm Y3 ( 2017)

80

60

49

Cảm Y3ll / U22

80

60

49

Cảm Y5 (2017)

80

60

49

Cảm Y5ll / U29

80

60

49

Cảm Y7 Pro 2018

80

60

49