Linh Kiện SamSung

TÊN SẢN PHẨM

ĐƠN GIÁ

 

 

SAMSUNG

KÍNH

LOẠI MÀN

MÀN HÌNH

A10/A105F

20

LCD

600

A20/A205F

20

AMOLED

1400

A30/A305F

20

AMOLED

1500

A40/A405F

20

AMOLED

1550

A50/A505F

20

AMOLED

1500

A70/A705F

20

AMOLED

2100

A80/A805F

20

AMOLED

2200

A90 5G /A908

20

AMOLED

1800

 

 

 

 

A51 /A515F

20

AMOLED

1900

A71 / A715F

20

AMOLED

2100

A10S/A107F

20

LCD

400

A20S/A207F

20

LCD

400

A30S/A307F

20

AMOLED

1200

A50S/A507F

20

AMOLED

1600

 

 

 

 

A320/ A3 2017

20

AMOLED

1200

A500

20

AMOLED

900

A510 /A5 2016

20

AMOLED

1400

A600/J600

20

AMOLED

1100

A605/A6PLUS/J805/J8P

20

AMOLED

1400

A720/A7 2017

20

AMOLED

1700

A730/A8 PLUS

20

AMOLED

1600

A750/A7 2018

20

AMOLED

1600

A8 / 2015

20

AMOLED

1400

A810/A8 2016

20

AMOLED

1400

A8 /A530 / 2018

20

AMOLED

1700

A8 PLUS / A730 / 2018

20

AMOLED

1700

A8 STAR / G855

20

AMOLED

1800

A900/A910/A9PRO / 2016

20

AMOLED

2000

A920/A9 2018

20

AMOLED

1800

 

 

 

 

S5 / G900

20

AMOLED

900

S6 / G920

20

AMOLED

1600

S7 / G930

20

AMOLED

1700

S7 EDGE / G935

140

OLED

2700

S8 / G950F

140

OLED

2800

S8 PLUS / G955F

140

OLED

3400

S9 / G960

140

OLED

2900

S9 PLUS / G965

140

OLED

3200

S10

140

OLED

3800

S10 E

100

OLED

3700

S10 PLUS

140

OLED

4100

S10 5G

170

OLED

4700

S20

160

OLED

4200

S20 PLUS

160

OLED

4200

S20 ULTRA

170

OLED

4500

 

 

 

 

C5 / 2016

20

AMOLED

1600

C5 Pro / 2017

20

AMOLED

1500

C7 / 2016

20

AMOLED

1500

C7 Pro / 2017

20

AMOLED

1700

C9 / C9 Pro / C9000

20

AMOLED

2100

E5 /E500

15

AMOLED

900

E7 / E700

15

AMOLED

900

J260/J2 CORE

15

LCD

350

J320

15

LCD

900

J330/J3PRO

15

AMOLED

600

J4 / J400 / 2018

15

AMOLED

1100

J4PLUS/J6PLUS/J410/J610

15

LCD

450

J530/J5PRO / 2017

15

AMOLED

1200

J510/J5 2016

15

AMOLED

1000

J5 PRIME

15

LCD

300

J7 PRIME

15

LCD

350

J700 / J7 2015

15

AMOLED

1200

J710 / J7 2016

15

AMOLED

1050

J7 PLUS / C710F

15

AMOLED

1600

J7 PRO / J730

15

AMOLED

1500

J800/J810

15

AMOLED

1500

NOTE 5

80

AMOLED

2300

NOTE FE

100

OLED

2200

NOTE 8

110

OLED

3600

NOTE 9

130

OLED

3600

NOTE 10

140

OLED

4300

NOTE 10 PLUS

140

OLED

4800

NOTE 10 LITE

140

AMOLED

2500

 

 

 

 

M10

20

LCD

400

M20

20

LCD

400

M30

20

AMOLED

1700

M40

20

LCD

1000

M50

20