Xiaomi

MODEL THAY KÍNH THAY CẢM ỨNG THAY MÀN HÌNH
MI PAD 1   600 1300
MI PAD 2   700 1600
MI PAD 3   500 800
MI MAX 1   300 900
MI MAX 2   300 900
MI MIX 1 500   1800
MI MIX 2 500   1900
MI 2A   300 700
MI 2   300 700
MI 3   300 700
MI 4   300 700
MI 4i   300 700
MI 4S   300 800
MI 4X   300 800
MI 5 300   700
MI 5X   300 700
MI 5S 400   1200
MI 5 PLUS 500   900
MI 5S PLUS 400   900
MI 6 400   1700
MI NOTE   400 1100
REDMI 1S   300 700
REDMI 2   300 700
REDMI 3X   300 800
REDMI 3S   300 800
REDMI 4   300 900
REDMI 4X   300 600
REDMI 4A   400 800
REDMI 4 PRIME   400 800
REDMI 5 400   1000
REDMI 5A   400 800
REDMI 5 PLUS 350   1200
REDMI NOTE   350 1100
REDMI NOTE 2   300 700
REDMI NOTE 3   300 700
REDMI NOTE 3 PRO   300 700
REDMI NOTE 4   350 600
REDMI NOTE 4X   350 650
REDMI NOTE 4A   400 700
REDMI NOTE 5A   450 800
REDMI NOTE 5 PRIME   350 800
REDMI NOTE 5 PRO 500   1100
REDMI NOTE PRO   300 900
A3S   350