Xiaomi

Model

Kính

Cảm Ứng

Bộ Màn Hình

MI PAD 1

 

550

1100

MI PAD 2

 

550

1100

MI PAD 3

 

550

1100

MI PAD 4

 

550

1100

MI MAX 1

 

300

900

MI MAX 2

 

300

900

MI MAX 3

 

300

900

MI MIX 1

350

 

1100

MI MIX 2 / 2s

400

 

1100

MI MIX 3

400

 

2700

MI 1

 

300

700

MI 2

 

300

700

MI 2A

 

300

700

MI 3

 

300

700

MI 4

 

300

700

MI 4i/4c

 

300

700

MI 4S

 

300

700

MI 4X

 

300

700

MI 5

300

 

700

MI 5X / A1

 

300

700

MI 5S / 5C

350

 

900

MI 5 PLUS / 5 PRIME

300

 

700

MI 5S PLUS

300

 

900

MI 6

500

 

900

MI 6x / A2

300

 

800

MI 8

400

 

1900

MI 8 SE

400

 

2200

MI 8 Lite

300

 

900

MI 8 Pro / Plus

300

 

2400

MI 9

500

 

1900

MI 9 SE

400

 

2950

MI 9T / K20 / K20 Pro

500

 

2400

MI NOTE / MI NOTE Pro

 

400

1100

REDMI 1S

 

300

700

REDMI 2

 

300

700

REDMI 3s/3x

 

300

700

REDMI 4

 

300

700

REDMI 4X

 

300

700

REDMI 4A

 

300

700

REDMI 4 PRIME

 

300

700

REDMI 5

300

 

700

REDMI 5A

 

300

700

REDMI 5 PLUS

300

 

700

REDMI 6 / 6A

 

300

700

REDMI 7

 

300

800

REDMI 7A

 

300

700

REDMI 8 / 8A

300

 

1000

REDMI S2 / Y2

 

300

700

REDMI Pro

300

 

1400

REDMI NOTE

 

300

900

REDMI NOTE Pro

300

 

900

REDMI NOTE 2

 

300

700

REDMI NOTE 3

 

300

700

REDMI NOTE 3 PRO

 

300

700

REDMI NOTE 4

 

300

700

REDMI NOTE 4X

 

300

700

REDMI NOTE 4A / 4 prime

 

300

700

REDMI NOTE 5A

 

300

700

REDMI NOTE 5 PRIME

 

300

700

REDMI NOTE 5 / 5 Pro

300

500

700

REDMI NOTE 6 / 6 Pro

300

 

700

REDMI NOTE 7 / 7 Pro

300

 

700

REDMI NOTE 8 / 8 Pro

300

 

1100

XIAOMI A2

300

 

700

XIAOMI A2 LITE

 

300

700

XIAOMI A3

300

 

3200

XIAOMI BLACK SHARK

300

 

 

XIAOMI BLACK SHARK 2

300

 

 

XIAOMI MI PLAY

 

300

 

XIAOMI FOCOPHONE F1

300

 

700