Sữa Chữa Oppo

 

OPPO

THAY VÕ

THAY LƯNG

DÂY NGUỒN

CỤM SẠC

CAM TRƯỚC

CAM SAU

RUNG

LOA TRONG

LOA CHUÔNG

A1K / Realme C2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A3S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A5 / 2020 / A9 2020 / Realme 5 / 5S / 5I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A5S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A7 / Realme C3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A8 2019/A9 2020 / A11 / A11X / A31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A11W / JOY 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A11 / 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A12 / 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A31 / 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A33W / NEO 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A37 / NEO 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A35 / F1W

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A39 / NEO 9S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A51W / mirror 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A52 / A72 / A92 / Realme 6 / 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A57 / F3 Lite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A59 / F1S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F1 PLUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F3 PLUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F5 YOUTH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F7 YOUTH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F9 / Realme C2 Pro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F11 Pro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIND X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R7s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R7 Lite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R7 Plus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R9s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R9 Plus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R11s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R11 Plus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R15 Plus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R17 Pro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reno 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reno 2F / 2z / K3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realme 5 Pro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realme C1 / 2 / A3s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realme 3 Pro