Thay Kính Huawei

HUAWEI

KÍNH

CẢM ỨNG

Nova 2

300

 

Nova 2 Plus

300

 

Nova 2i / L22 / G10 / G10 Plus

 

300

Nova 3

300

 

Nova 3i / LX2

300

 

Nova 3e / P20 lite

 

300

Nova 4 2018 / AL00 / TL00

300

 

Nova 5 / 5 Pro

400

 

Nova 5i  / AL00 / TL00

300

 

Nova 5i Pro / AL00 / TL00

300

 

Nova 5T

300

 

Nova 7i / L01A / L21A / 2020

300

 

 

 

 

V8

400

 

V9

400

 

V10

400

 

V20 / Nova 4

400

 

 

 

 

Y3 / U00 / 2017

 

300

Y3ii / Y32 / U22

 

300

Y5 / 2017

 

300

Y5 / Y5 Prime / 2018

 

350

Y5ii / U29

 

350

Y6 Prime / Y6 Pro / 7A / 2018

 

350

Y7 PRO / HONOR 7C / 2018

 

350

Y7 Prime / Y7 Pro / 2019

 

350

Y9 / Y9 Pro / 2018

 

350

Y9 / LX2 / 2019

300

 

Y9 prime / L22 / LX3 /2019

300

 

Y9s / 2019

300

 

 

 

 

GR5 / HONOR 5X / L21

 

300

GR5 MINI / HONOR 5C / L31

 

300

G8 / L01

 

300

 

 

 

P7 / trắng / đen

300

 

P8

300

 

P8 lite / P9 lite / L21 / L22

 

300

P8 Max / 703L

300

 

P9 / L09 / L19 / L29

300

 

P9 lite / L31

300

 

P10 / L09 / L29 /AL00 / 2017

350

 

P10 lite / LX1 / LX2 / LX3 /LX1A

350

 

P10 Plus / L09 / L29 / 2017

350

 

P20 / L09 / L29 / AL00 / 2018

350

 

P20 Pro / L09 / L29 /AL00 / Amoled

1200

 

P30 / 6.1 / oled

800

 

P30 lite / AL00 / TL00 / 2019

350

 

P30 Pro / L09 / L29 /AL00 / 6.47 / oled

1300

 

P40 / oled / màn cong

1700

 

P40 Pro / oled / màn cong

1700

 

 

 

 

Mate 7 / TL00 / TL10

300

 

Mate 8 / TL00 / TL10

300

 

Mate 9 / L29 / AL00

300

 

Mate 9 Pro / 2016 / Amoled

700

 

Mate 10 / L09 / L29 /AL00

350

 

Mate 10 lite / Nova 2i / G10 / 9i

350

 

Mate 10 Pro / L09 / L29 / AL00 / Amoled

1300

 

Mate 20 / L09 / L29

350

 

Mate 20 lite / AL0 / LX1

350

 

Mate 20 Pro / L09 / L0C / Amoled

1300

 

Mate 30 / L09 / L29

2200

 

Mate 30 Pro / oled / màn cong

1700