Thay Màn Hình Huawei

HUAWEI

MÀN HÌNH

Nova 2

500

Nova 2 Plus

500

Nova 2i / L22 / G10 / G10 Plus

700

Nova 3

700

Nova 3i / LX2

700

Nova 3e / P20 lite

600

Nova 4 2018 / AL00 / TL00

500

Nova 5 / 5 Pro

2500

Nova 5i  / AL00 / TL00

900

Nova 5i Pro / AL00 / TL00

1100

Nova 5T

1100

Nova 7i / L01A / L21A / 2020

1200

 

 

V8

900

V9

900

V10

700

V20 / Nova 4

700

 

 

Y3 / U00 / 2017

700

Y3ii / Y32 / U22

700

Y5 / 2017

700

Y5 / Y5 Prime / 2018

700

Y5ii / U29

700

Y6 Prime / Y6 Pro / 7A / 2018

600

Y7 PRO / HONOR 7C / 2018

600

Y7 Prime / Y7 Pro / 2019

600

Y9 / Y9 Pro / 2018

600

Y9 / LX2 / 2019

900

Y9 prime / L22 / LX3 /2019

900

Y9s / 2019

1200

 

 

GR5 / HONOR 5X / L21

600

GR5 MINI / HONOR 5C / L31

600

G8 / L01

600

 

 

P7 / trắng / đen

800

P8

1000

P8 lite / P9 lite / L21 / L22

700

P8 Max / 703L

900

P9 / L09 / L19 / L29

700

P9 lite / L31

800

P10 / L09 / L29 /AL00 / 2017

1000

P10 lite / LX1 / LX2 / LX3 /LX1A

700

P10 Plus / L09 / L29 / 2017

1200

P20 / L09 / L29 / AL00 / 2018

900

P20 Pro / L09 / L29 /AL00 / Amoled

4100

P30 / 6.1 / oled

2500

P30 lite / AL00 / TL00 / 2019

900

P30 Pro / L09 / L29 /AL00 / 6.47 / oled

3500

P40 / oled / màn cong

6000

P40 Pro / oled / màn cong

6000

 

 

Mate 7 / TL00 / TL10

800

Mate 8 / TL00 / TL10

800

Mate 9 / L29 / AL00

900

Mate 9 Pro / 2016 / Amoled

2900

Mate 10 / L09 / L29 /AL00

1200

Mate 10 lite / Nova 2i / G10 / 9i

700

Mate 10 Pro / L09 / L29 / AL00 / Amoled

1600

Mate 20 / L09 / L29

1400

Mate 20 lite / AL0 / LX1

700

Mate 20 Pro / L09 / L0C / Amoled

2700

Mate 30 / L09 / L29

5800

Mate 30 Pro / oled / màn cong

7100