Thay Kính iPhone

IPHONE

ÉP KÍNH

CẢM ỨNG

iPhone 5G

150

 

iPhone 5S

150

 

iPhone 6G

250

 

iPhone 6S

250

 

iPhone 6P

300

 

iPhone 6SP

300

 

iPhone 7G

300

 

iPhone 7P

350

 

iPhone 8G

300

 

iPhone 8P

350

 

iPhone X

500

700

iPhone XR

600

700

iPhone XS

500

700

iPhone XSM

700

900

iPhone 11

600

1000

iPhone 11 Pro

700

1100

iPhone 11 PM

800

1200

iPhone 12

1000

1200

iPhone 12 Mini

1500

 

iPhone 12 Pro

1000

1200

iPhone 12 Pro Max

1300

 

iPhone 13

1500

 

iPhone 13 Mini

1500

 

iPhone 13 Pro

1500

 

iPhone 13 Pro Max

1700

 

IPHONE

KÍNH LƯNG

 

iPhone 8G

350

 

iPhone 8P

350

 

iPhone X

450

 

iPhone XR

450

 

iPhone XS

450

 

iPhone XSM

450

 

iPhone 11

550

 

iPhone 11 Pro

550

 

iPhone 11 PM

550

 

iPhone 12

900

 

iPhone 12 Mini

900

 

iPhone 12 Pro

900

 

iPhone 12 Pro Max

900

 

iPhone 13

1300

 

iPhone 13 Mini

1300

 

iPhone 13 Pro

1300

 

iPhone 13 Pro Max

1300