Thay Kính iPhone

IPHONE

ÉP KÍNH

CẢM ỨNG

iPhone 5G

150

 

iPhone 5S

150

 

iPhone 6G

200

 

iPhone 6S

200

 

iPhone 6P

250

 

iPhone 6SP

300

 

iPhone 7G

300

 

iPhone 7P

350

 

iPhone 8G

300

 

iPhone 8P

350

 

iPhone X

600

800

iPhone XR

700

900

iPhone XS

600

800

iPhone XSM

1000

1200

iPhone 11

1200

1500

iPhone 11 Pro

1500

1900

iPhone 11 PM

1500

1900

iPhone 12

 

 

iPhone 12 Mini

 

 

iPhone 12 Pro

 

 

iPhone 12 Pro Max

 

 

IPHONE

KÍNH LƯNG

 

iPhone 8G

400

 

iPhone 8P

400

 

iPhone X

400

 

iPhone XR

400

 

iPhone XS

400

 

iPhone XSM

400

 

iPhone 11

500

 

iPhone 11 Pro

600

 

iPhone 11 PM

600

 

iPhone 12

 

 

iPhone 12 Mini

 

 

iPhone 12 Pro

 

 

iPhone 12 Pro Max