Thay Kính iPhone

IPHONE

ÉP KÍNH

CẢM ỨNG

iPhone 5G

150

 

iPhone 5S

150

 

iPhone 6G

200

 

iPhone 6S

200

 

iPhone 6P

250

 

iPhone 6SP

300

 

iPhone 7G

300

 

iPhone 7P

350

 

iPhone 8G

300

 

iPhone 8P

350

 

iPhone X

500

700

iPhone XR

500

700

iPhone XS

500

700

iPhone XSM

900

1100

iPhone 11

900

1100

iPhone 11 Pro

1200

1500

iPhone 11 PM

1300

1600

iPhone 12

 3000

 4500

iPhone 12 Mini

 3000

 

iPhone 12 Pro

 3500

 4500

iPhone 12 Pro Max

 4000

 

IPHONE

KÍNH LƯNG

 

iPhone 8G

400

 

iPhone 8P

400

 

iPhone X

400

 

iPhone XR

400

 

iPhone XS

400

 

iPhone XSM

400

 

iPhone 11

500

 

iPhone 11 Pro

600

 

iPhone 11 PM

600

 

iPhone 12

 1000

 

iPhone 12 Mini

 1000

 

iPhone 12 Pro

1200 

 

iPhone 12 Pro Max

1500