Linh kiện chính hãng
Giá cả hợp lý
Sửa chữa nhanh chóng

Chào mừng đến với Trần Phát mobile !

Sữa Chữa SamSung

 

SAMSUNG

THAY VÕ

THAY LƯNG

DÂY NGUỒN

CỤM SẠC

CAM TRƯỚC

CAM SAU

RUNG

LOA TRONG

LOA CHUÔNG

A10/A105F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A20/A205F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A30/A305F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A40/A405F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A50/A505F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A70/A705F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A80/A805F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A90 5G /A908

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A11 / A115F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A21 / A215F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A21S / A217F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A31 / A315F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A51 / 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A71 / 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A10S/A107F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A20S/A207F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A30S/A307F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A50S/A507F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A320/ A3 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A510 /A5 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A600/J600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A605/A6PLUS/J805/J8P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A720/A7 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A730/A8 PLUS